Merete: 415 14 240
Jonny: 468 99 729

ORiN - for deg som vil bli rørlegger

Velkommen til Opplæringskontoret for rørleggerfaget i nord (ORiN)! Vi tar ansvar for opplæring av rørleggere i Nord-Norge. Som lærling vil du få oppfølging av oss under hele læretiden. Vi garanterer en variert og trygg utdannelse, som gir førsteklasses fagfolk til bedriftene. Ta gjerne kontakt!

For Nordland, Troms og Finnmark

Vi er et rent rørfaglig opplæringskontor som ble stiftet i 2005 etter ønske fra rørleggerbedriftene i Nord-Norge.

ORiNs mål

Vi har som mål å få sterkere rekruttering til faget, sammen med et stort behov for målrettet å styrke kompetansen i fagutdanningen. Bedriftene ønsker bedre og mer produktive rørleggere.

Tre-delt samarbeid

I et samarbeid og samspill mellom 3 parter, faglig leder i bedrift, faglig leder i ORiN, og den enkelte lærling, skal du som lærling sikres god oppfølging og støtte i hele læretiden frem til svenneprøve.